Usługi transportowe

Dostawy
Świadczymy usługi w zakresie dostawy urządzeń bankowych. FHU Globe posiada własny parku samochodowy, w tym również specjalistyczne samochody dostawcze wyposażone w windy załadowcze. 

Relokacje
Prowadzimy usługi polegające na relokacji urządzeń  i  wyposażenia banków, polegające na przemieszczeniu urządzeń pomiędzy poszczególnymi oddziałami banku, włącznie z ich przeglądami technicznymi, magazynowaniem  oraz ponowną instalacją we wskazanej lokalizacji.

Personel
Wszystkie ww. prace są wykonywane przez wyspecjalizowany personel posiadający stosowne uprawnienia i licencje.  

drukuj
powrót